OM OSS

Välkommen till ett hus fullt av möjligheter!
När ni kommer upp för trappan, gå till vänster,  
där hittar ni expeditionen.
Öppettider: Vardagar kl 10:00 - 14:00
Telefon: 040-15 52 70 
Adress: Linnégatan 61, 216 14 Malmö - karta
Buss 4 och 34 stannar precis utanför (hållplats Linnéskolan)
Parkering finns på båda sidor runt huset.

Personal

Michael Limhamn Folkets Hus
Jenny Limhamn Folkets Hus
Limhamns Folkets Hus
Limhamn Folkets Hus

Husets historia

Det var redan 1899 som det första Folkets Hus i Limhamn blev till. Det var två små hus, de rymde inte många personer och i det ena skulle ordförande bo.
I salen, som ena huset kallades, höll fackföreningar sina möten. Var man många fick man hyra in sig på Limhamns bryggeri. I anslutning till huset anlades även en lite park och en dansbana.
Trots sin litenhet inrättades ett litet café där kaffekokning och disk sköttes av Anna Wall och Anna Berlin, de fick 35 respektive 25 öre i timmen för sina arbetsinsatser. Det anordnades även olika slag av kulturaktiviteter och maskeradbaler.
Ganska så snart märkte man att de små husen inte räckte till och 1905 tillsattes en byggnadskommitté för att planera byggnationen av ett nytt Folkets Hus. Huset skulle byggas i hörnan av Birger Jarlsgatan och Hyllie Kyrkoväg. Redan 1906 stod huset klart. Parken och dansbanan fanns på samma tomt, så småningom satte man upp plank runt parken. Belysning fick man 1908 och tak över dansbanan 1910.

I det nya huset fanns det plats för en mängd aktiviteter. Sagostunder, musikkår, mandolinframträdande och en syförening. Från början hade man inrättat ett mindre bibliotek och en restaurang. 1927 beslutades att det skulle bli ett kommunalt folkbibliotek. Restaurangen blev den stora ”kassakon” trots att man bara hade ölrättigheter inledningsvis, men detta utvidgades 1918 att även gälla vin. Den som ansvarade för restaurangen var vaktmästaren och alla kypare var män fram till 1930. Folkets Hus på Limhamn var dessutom det enda stället som fick servera öl fram till 23.00. Parken var mycket populär under sommarmånaderna och säsongen avslutades alltid med ett fyrverkeri.

1945 började man fundera på att bygga ett nytt hus. Besökarantalet hade kraftigt minskat, mycket berodde på att huset var omodernt, det saknade både varmvatten och toaletter.
Huset såldes 1946 till företaget AB Zober för 175 000:-. 75 000:- investerade man i en ny tomt i kvarteret Blåmesen. Källaren och lite senare det gamla missionshuset (biograf Regina) fick användas som tillfälliga lokaler i väntan på att det nya huset skulle bli klart.

När ritningarna var färdiga övergav man kvarteret Blåmesen, tomten ansågs för liten. I augusti 1955 invigdes det nya huset på tomten kvarteret Geten. Föreståndare blev Gustav Wiberg, han tillsammans med sin fru Elsa flyttade in i en trerummare högst upp i huset. Idag är den lägenheten en tandläkarmottagning.

Gustav Wibergs egna ord om hur Limhamns Folkets Hus nr 3:s tillkomst:

”Så vi arbetade. De va itt kolossalt arbete. För de första va vi ente så vana vi att bygga. O alla dessa papper o alla dessa krokar. Men genom kontakter me alla våra kommunalgubbar, så kunne vi ta oss fram o vi fick faktiskt Malmö sta ti bevilja borgen o itt statlit lån som vi skulle ha. Så småningom 1953 kunne vi starta. O den första hyresgästen flytta in 1954. De va Posten. Första kalaset ble den 12 februari (1955 förf. anm.) Itt 50-årskalas på tredje våningen. Gamla Limhamnare hade hyrt. Vi gick ut den ene vägen o gästerna kom in den andre vägen. Sedan skulle Limhamns idrottsförening 50-års jubilera o då skulle di in i stora salen. Vi fick färdigt! Freda natt kom möblerna oppe ifrån mellansverige o hela styrelsen gick här o hjalps åt att få i ordning. Det var de samma. Städerskorna gick ut o kökspersonalen kom in o servera. De va lite pressat.”
Folkbibliotek, Kungliga postkontoret, sjukkassan, socialvårdskontoret, ABF, TBV, ungdomsgård och en fullskalig restaurang med eget bageri i källaren inrättades i huset. 
Diverse kulturarrangemang har under årens lopp också haft en stor plats i huset men då som nu är Limhamns Folkets Hus viktigaste uppdrag, att ge plats och utrymme till ett rikt föreningsliv! 

Källa: Limhamns Folkets Hus, författare Bert Å Åkesson
Share by: